Mikroklimadaten messen in Österreich

Willkommen bei Luftdaten.at – Verein zur partizipativen Erhebung und wissenschaftlichen Auswertung von Umweltdaten.

Due diligence bij het fusies plus overnames Proces tussen de bedrijven | Boardroom

15. Juli 2019

Eerder merkten wij de strategische beweegredenen bij die ertoe kunnen leiden dat een koper zichzelf bezighoudt aan een fusie- en overnametransactie. We moeten ook een verwachtingen met zowel kopers als verkopers begrijpen wanneer ze zich met de proces bezighouden. De belangrijkste prioriteit betreffende een verkoper is door een bedrijf, een dochteronderneming of een onderdeel met een bedrijf te e-commerce sales, voor de hoogst mogelijke vergoeding. De tweede prioriteit van data-room.nl dezelfde verkoper ben om bij verkopen aan de koper die de waarschijnlijkst ben om de bedrijf effectief te blijven besturen, passende investeringen bij het bedrijf te doen en de bestaande menselijke hulpbronnen te behouden. Aan de andere zijde is het belangrijkste prioriteit van dezelfde acquirer, afgezien van strategische redenen, om een entiteit te kopen tegen beslist prijs dat zij redelijk vindt. Beslist „eerlijke“ prijs, zoals waargenomen door een overnemende partij, is het prijs dat de waarde van het gekochte entiteit accuraat weergeeft en stelt de overnemende partij bij staat op lange termijn winst erbij maken aan een strategische investering, ofwel op korte termijn voordat een financiële investering. Daarom is een acquirer geïnteresseerd in u verminderen met de informatieasymmetrie die bestaat tussen koper en verkoper, en boven het vergroten van de transparantie betreffende het gehele proces. Tegenwoordig zijn fusies tussen twee of langduriger bedrijven vrijwel alledaags. Alhoewel strategische verhouding voor dergelijke combinaties talrijk zijn, is de grootste reden voor een dergelijke activiteit het creëren betreffende aandeelhouderswaarde voordat de eigenaren van het samenvoegende entiteiten, aangezien idealiter twee bedrijven samen effectiever zijn vervolgens wanneer zij op zichzelf staan.

virtual deal room

Bureaus nemen sector aan overnames omdat ze groei nastreven, en sedert overnames beheersen bedrijven sneller groeien later door interne groei. Alhoewel niet significant, bestaat daar een onderscheid tussen de fundamentele filosofieën van beslist fusie versus een overname. Hoewel fusies en overnames niet identiek zijn, bestaat het transactieproces uit dezelfde basisfasen, chronologisch uitgevoerd bij min of meer dezelfde volgorde. Dit proces kan worden onderverdeeld in vijf belangrijke hoofdfasen. Beide soorten transacties beginnen met een voorbereidingsfase, gevolgd door het fase inleidend aan een due diligence, de due diligence-fase plus de onderhandelingsfase. Het hele proces eindigt met u voltooien van de transactie tijdens het sluitingsfase. Beslist goed begrip van het M & A-proces zijn essentieel aan het begrijpen ook wel van de context waarin dataruimten gezicht. Zoals eerder opgemerkt, vindt due diligence niet alleen plaats gedurende de due diligence-fase betreffende een fusies en overnames. Integendeel, due diligence zijn aan het gang gedurende de hele transactie, erbij beginnen voordat het voornaamste contact tot stand ben gebracht en wordt voortgezet tot het definitieve bod is gedaan. Het due diligence-proces met betrekking tot het behandeling van dataruimten, dat de onderwerp is van dat rapport, vindt plaats tijdens de derde fase met een fusies en overnames, de kwasi due diligence-fase. Deze due diligence-fase zijn tot bij zekere hoogte vergelijkbaar betreffende transactie tot transactie bij termen van methodologie plus aanpak. Beslist duidelijk begrip van due diligence plus wat het inhoudt ben essentieel voordat een beter begrip van de onderwerpen die straks worden besproken. Zoals figuur 3 laat zien, is due diligence de kern van iedere fusies en overnames, plus zonder de due diligence-proces zou geen enkele transactie ooit zelfs een goed einde kunnen worden gebracht. Due diligence is dezelfde proces waarbij een acquirer zijn „huiswerk“ op u doel uitvoert. Zoals men zich moet voorstellen, ben due diligence een langdurig proces en dan is het nog lang niet gestandaardiseerd. Due diligence-processen lopen sterk uiteen met betrekking tot vele factoren, zoals duur en reikwijdte, plus aantal en soorten belanghebbend personen, afhankelijk van het branche, inhoud, organisatiestructuur, geschiedenis en juridische status met het doelwit.

Workshop mit Grüne ÄrztInnen und Ärzte

31. März 2019

Feinstaub – unsichtbare Gefahr
Was ist Feinstaub, wie schadet er uns und was können wir tun?

Die Grünen ÄrztInnen und Ärzte haben zu einem Workshop zum Thema „Feinstaub“ an dem elf Interessierte teilnahmen, eingeladen. Zunächst referierte der Arzt Wolfgang Weinhappel darüber wie uns Feinstaub schadet. Im Anschluss zeigte Silvio Heinze von Luftdaten.at die aktuelle Situation in Wien auf. 

In entspannter Atmosphäre nutzen die Teilnehmer die Möglichkeit eine eigene Feinstaubmessstation zu bauen, um herauszufinden, wie die konkrete Belastung vor der Wohnung bzw. dem Büro ist.

PM 2.5 ist Feinstaub. Doch warum ist der eigentlich schlecht?

12. März 2019

Sebastian zeigt euch, was ihn in seinen Recherchen in Berichten der Weltgesundheitsorganisation und über Feinstaub alles überrascht hat.

Viel Spaß und Danke für euer Interesse an Luftdaten.at & der Verbesserung der Luftqualität!

Weitere Neuigkeiten